Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified) This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 0% 13 370
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0
French This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 38% 8 131
German This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 15% 11 343
Italian This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0
Japanese This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 0% 13 370
Russian This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 30% 9 305
Spanish This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 0% 13 370
Turkish This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0
Please sign in to see the alerts.
Project website gitlab.com/DeepDaikon/Zoysii
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Zoysii.git
Repository branch master
Last remote commit Translate using Weblate a2bef4d
Weblate authored 2 months ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/zoysii/strings/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Languages 9
Source strings 13
Source words 370
Source characters 1,920
Hosted strings 117
Hosted words 3,330
Hosted characters 17,280
Zoysii
Zoysii
13 days ago
New contributor 13 days ago
User avatar None

Committed changes

Zoysii / MetadataChinese (Simplified)

Committed changes 13 days ago
User avatar None

New strings to translate

Zoysii / MetadataChinese (Simplified)

New strings to translate 13 days ago
User avatar None

Resource update

Zoysii / MetadataChinese (Simplified)

Resource update 13 days ago
User avatar DeepDaikon

Suggestion accepted

Zoysii / MetadataGerman

* 7 new levels
* Add Italian translation
* Bug fixes
* 7 neue Level
* Italienische Übersetzung hinzugefügt
* Bugs gefixt
2 months ago
User avatar DeepDaikon

Suggestion accepted

Zoysii / MetadataGerman

A simple logic game: find the best path to delete every number in a square space.
Ein simples Logikspiel: Finde den besten Weg, alle Zahlen im Quadrat zu löschen.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Zoysii / MetadataGerman

* 7 new levels
* Add Italian translation
* Bug fixes
* 7 neue Level
* Italienische Übersetzung hinzugefügt
* Bugs gefixt
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Zoysii / MetadataGerman

A simple logic game: find the best path to delete every number in a square space.
Ein simples Logikspiel: Finde den besten Weg, alle Zahlen im Quadrat zu löschen.
2 months ago
User avatar rozkerim

Translation changed

Zoysii / MetadataTurkish

Zoysii is a simple logic game. You are the red tile on a square board and the aim is to delete almost every tile while trying to make the most points.

Modes:

* Single player
* Multiplayer (vs CPU)
* Levels

Rules:

The rules may seem difficult at first glance but they are not.

Anyhow, the best way to learn is by playing! Levels mode is a good place to start.

---

1- You are the red tile on a square board.

2- Swipe horizontally or vertically to move.

3- When you move you reduce tiles value in the direction you are going.

3a- The amount of this reduction is equal to your starting point tile value.

3b- But if the value of a tile would be equal to 1 or 2, there will be an increase instead of a decrease.

3c- Negative numbers become positive.

3d- If the value of a tile becomes equal to zero, starting tile value becomes zero too. Tiles have been "Deleted".

4- You earn as many points as the value of the deleted tiles.

5- The aim is to delete almost every tile while trying to make the most points.

6- In multiplayer matches a player can win by deleting opponent's tile.
Zoysii basit bir zeka oyunudur. Tahtadaki kırmızı levha bulunduğunuz yeri gösterir ve amacınız çok sayıda levhayı yok ederek en yüksek puanı toplamaktır.

Modlar:

* Tek oyunculu
* Çok oyunculu (bilgisayara karşı)
* Seviyeler

Kurallar:

Kurallar ilk bakışta zor görülebilir fakat değiller.

Yine de öğrenmenin en iyi yolu oynamaktır! Seviye modu iyi bir başlangıç noktası.

---

1- Tahtadaki kırmızı levha bulunduğun yeri gösterir.

2- Hareket etmek için yatay veya dikey kaydır.

3- Hareket ettiğinde hareket yönündeki levhaların değeri eksilir.

3a- Eksilme miktarı hareketten önce bulunduğunuz levhanın değeri kadardır.

3b- Fakat, bir levhanın değeri eksilerek 1 veya 2 olacak şekilde hamle yapılırsa değeri eksiltilmek yerine arttırılır.

3c- Negatif sayılar pozitife dönüşür.

3d- Eğer hareket yönündeki bir levhanın değeri eksilerek sıfır olursa, başlangıç levhasının da değeri sıfır olur. Levhalar silinir.

4- Silinen levhalardaki sayı kadar puan kazanırsınız.

5- Amaç, fazla puan toplayarak mümkün olduğu kadar levhayıı yok etmek.

6- Çok kişili oyunlarda rakibinin levhasını yok eden oyuncu kazanır.
2 months ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity