Translation status

14 Strings 100% Translate
387 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 3

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Zoysii
Project maintainers User avatar deepdaikon
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Zoysii.git
Repository branch master
Last remote commit Translate using Weblate 3d5c4a3
Weblate authored 4 months ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/zoysii/strings/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/vi
User avatar Huangphoux

Translation changed

Zoysii / MetadataVietnamese

* 7 new levels
* Add Chinese, French, German, Russian, Spanish and Turkish translations
* Bug fixes
* 7 màn chơi mới
* Có bản dịch mới của các ngôn ngữ sau: tiếng Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
* Sửa một số lỗi.
4 months ago
User avatar Huangphoux

Translation changed

Zoysii / MetadataVietnamese

* Bug fixes
* Sửa một số lỗi
4 months ago
User avatar Huangphoux

Marked for edit

Zoysii / MetadataVietnamese

* Bug fixes
* Sửa một số lỗi
4 months ago
User avatar Huangphoux

New translation

Zoysii / MetadataVietnamese

* Initial release
* Phiên bản đầu
4 months ago
User avatar Huangphoux

New translation

Zoysii / MetadataVietnamese

* Bug fixes
* Sửa một số lỗi
4 months ago
User avatar Huangphoux

New translation

Zoysii / MetadataVietnamese

* Minor UI improvements
* Bug fixes
* Cải thiện giao diện ở vài chỗ
* Sửa một số lỗi
4 months ago
User avatar Huangphoux

Translation changed

Zoysii / MetadataVietnamese

* Add virtual gamepad input method
* Performance improvements
* Minor UI improvements
* Thêm tuỳ chọn phím điều khiển
* Cải thiện hiệu suất
* Cải thiện giao diện ở vài chỗ
4 months ago
User avatar Huangphoux

New translation

Zoysii / MetadataVietnamese

* Add virtual gamepad input method
* Performance improvements
* Minor UI improvements
* Thêm tuỳ chọn
4 months ago
User avatar Huangphoux

Translation changed

Zoysii / MetadataVietnamese

* Add numeral system option
* Add range of values option
* Add rule 3b option
* Update levels
* Improve readability on small screens
* Minor UI improvements
* Bug fixes
* Thêm tuỳ chọn các hệ số đếm khác
* Thêm tuỳ chọn giới hạn giá trị
* Thêm tuỳ chọn luật 3b
* Nâng cấp một số màn chơi
* Cài thiện việc đọc trên màn hình nhỏ
* Cải thiện giao diện ở vài chỗ
* Sửa một số lỗi
4 months ago
User avatar Huangphoux

Translation changed

Zoysii / MetadataVietnamese

* Add numeral system option
* Add range of values option
* Add rule 3b option
* Update levels
* Improve readability on small screens
* Minor UI improvements
* Bug fixes
* Thêm tuỳ chọn các hệ số đếm khác
* Thêm tuỳ chọn giới hạn giá trị
* Thêm tuỳ chọn luật 3b
* Nâng cấp một số màn chơi
* Cài thiện việc đoọc trên màn hình nhỏ
* Cải thiện giao diện ở vài chỗ
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 14 387 2,019
Translated 100% 14 387 2,019
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 9, 2021, 3:10 a.m.
Last author Hoang Phuc

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity