If you need more information about the context of a sentence, write to: <deepdaikon@tuta.io>

Don't translate strings like "%s", "{{hero}}", "{{user-name}}". They are replaced by in-game variables.

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Story GPL-3.0 1% 1,251 12,153
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 91% 14 136 4
Metadata This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 0% 21 455
Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation license GPL-3.0 Story Metadata UI
Languages 1
Source strings 1,462
Source words 13,610
Source characters 69,537
Hosted strings 1,462
Hosted words 13,610
Hosted characters 69,537
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataPolish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / StoryPolish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / UIPolish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / UIPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / StoryPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

New strings to translate

Xeonjia / MetadataPolish

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataPolish

Resource update 7 months ago
User avatar tomasz-k

New translation

Xeonjia / UIPolish

You should already know the "%s" button, it examines objects, plants and people.
Powinieneś znać już przycisk "%s",służy on do przeszukania obiektu, rośliny lub osoby.
7 months ago
User avatar tomasz-k

New translation

Xeonjia / UIPolish

A move can be used to walk, use items, attack or examine what is in front of you.
Ruch może zostać wykorzystany do przemieszczenia się, użycia przedmiotów, zaatakowania lub przeszukanie przedmiotu , przed którym się znajdujesz.
7 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity