Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Story GPL-3.0 2% 453 4,355 2 2
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 0% 132 708 41
Metadata This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 0% 15 272
Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation license GPL-3.0 Story Metadata UI
Languages 1
Source strings 614
Source words 5,424
Source characters 27,556
Hosted strings 614
Hosted words 5,424
Hosted characters 27,556
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / UIPolish

Before starting tell me your name which will be used in the game.
Przed rozpoczęciem powiedz mi, jakiego imienia chcesz używać w grze.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / UIPolish

Almost done!
Prawie gotowe!
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / UIPolish

Modes
Tryby gry
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / UIPolish

How to play
Jak grać
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / UIPolish

Story mode
Tryb historii
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / StoryPolish

king
król
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Xeonjia / StoryPolish

Hello, you must be {{hero}}! Nice to meet you. I heard you were heading to these parts.
My name is Xe III and I am the King of this Region.
Witaj, zapewne jesteś {{hero}}! Miło mi ciebie poznać. Słyszałem, że wybierasz się w te strony.
Na imię mi Xe III, jestem królem tej krainy.
3 months ago
User avatar deepdaikon

Suggestion accepted

Xeonjia / StoryPolish

Hello, you must be {{hero}}! Nice to meet you. I heard you were heading to these parts.
My name is Xe III and I am the King of this Region.
Witaj, zapewne jesteś {{hero}}! Miło mi ciebie poznać. Słyszałem, że wybierasz się w te strony. Na imię mi Xe III, jestem królem tego regionu.
3 months ago
User avatar deepdaikon

Suggestion accepted

Xeonjia / StoryPolish

H-Hello.
Dź-Dzień dobry
3 months ago
User avatar deepdaikon

Suggestion accepted

Xeonjia / StoryPolish

City Hall
Ratusz
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity