Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0
Metadata This component is linked to the Zoysii/Strings repository. GPL-3.0 92% 1 17
Project website gitlab.com/DeepDaikon/Zoysii
Translation license GPL-3.0 Metadata Strings
Languages 1
Source strings 182
Source words 1,094
Source characters 5,800
Hosted strings 182
Hosted words 1,094
Hosted characters 5,800
User avatar DeepDaikon

New translation

Zoysii / StringsTurkish

Chinese
Çince
a month ago
User avatar DeepDaikon

New contributor

Zoysii / StringsTurkish

New contributor a month ago
User avatar None

New string to translate

Zoysii / MetadataTurkish

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Zoysii / MetadataTurkish

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

Zoysii / StringsTurkish

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Zoysii / StringsTurkish

Resource update a month ago
User avatar rozkerim

New translation

Zoysii / StringsTurkish

Biggest low
En büyük düşük
5 months ago
User avatar rozkerim

New translation

Zoysii / StringsTurkish

You have completed all the available Layers! ^-^

The next one will be released soon.

In the meantime you can support the development of Zoysii.
Mevcut bütün katmanları tamamladın! ^-^

Yenileri yakında yayınlanacak.

Bu süre içerisinde Zoysii'nin geliştirilmesini destekleyebilirsin.
5 months ago
User avatar rozkerim

New translation

Zoysii / StringsTurkish

In this mode you have to solve each level by deleting all the tiles.

Levels are grouped in "Layers": 7 in each of them. You have to solve a level to unlock the next one.

Swipe to right and select the first level.

Good luck!
Bu modda bütün levhaları yok ederek seviyeyi çözmek zorundasın.

Seviyeler "Katmanlar" içerisinde gruplandı: Her birinde 7 seviye var. Bir seviyenin kilidini açmak için bir önceki seviyeyi çözmelisin.

İlk seviyeyi seçmek için sağa kaydırın.

İyi şanslar!
5 months ago
User avatar rozkerim

New translation

Zoysii / StringsTurkish

points away
puan kaldı
5 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity