Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Games GPL-3.0
UI This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0
Metadata This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0
Project website gitlab.com/DeepDaikon/Quinb
Translation license GPL-3.0 Metadata UI Games
Languages 1
Source strings 186
Source words 1,052
Source characters 5,729
Hosted strings 186
Hosted words 1,052
Hosted characters 5,729
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / GamesBulgarian

Sum if you hear a long vibration, subtract if you hear a short one.

The amount of the sum and the subtraction will be shown during the game.

__ is the representation of a long vibration
- is the representation of a short vibration
Събери, ако чуеш дълга вибрация, извади, ако чуеш кратка вибрация.

Общата сума от събиранията и изважданията ще бъде показана по време на играта.

__ е репрезентацията на дълга вибрация
- е репрезентацията на кратка вибрация
3 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / GamesBulgarian

Sum if you hear a duck, subtract if you hear a cat.

The amount of the sum and the subtraction will be shown during the game.
Събери, ако чуеш патица, извади, ако чуеш котка.

Общата сума от събиранията и изважданията ще бъде показана по време на играта.
3 months ago
User avatar ma4ko

Translation changed

Quinb / GamesBulgarian

6th
6-тиата
3 months ago
User avatar ma4ko

Translation changed

Quinb / GamesBulgarian

5th
5-тиата
3 months ago
User avatar ma4ko

Translation changed

Quinb / GamesBulgarian

4th
4-тиата
3 months ago
User avatar ma4ko

Translation changed

Quinb / GamesBulgarian

3rd
3-тиата
3 months ago
User avatar ma4ko

Translation changed

Quinb / GamesBulgarian

2nd
2-риата
3 months ago
User avatar ma4ko

Translation changed

Quinb / GamesBulgarian

1st
1-виата
3 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / GamesBulgarian

What letter was in the %s figure?
Каква буква беше в %s фигура?
3 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / GamesBulgarian

What color was the %s figure?
Какъв цвят беше %s фигура?
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity