Translation status

7 Strings 71% Translate
183 Words 86%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
UI This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0 97% 2 11
Games GPL-3.0

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Quinb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Quinb.git
Repository branch master
Last remote commit Bump version 1.1.2 (4) 16cc370
User avatar DeepDaikon authored 2 months ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/quinb/games/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/bg
User avatar None

New string to translate

Quinb / MetadataBulgarian

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataBulgarian

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Quinb / MetadataBulgarian

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataBulgarian

Resource update 4 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / MetadataBulgarian

* Initial release
* Първо издание
11 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / MetadataBulgarian

* Minor UI improvements
* Add German, Spanish, Italian and Russian translations
* Bug fixes
* Незначителни подобрения на потребителския интерфейс
* Добавяне на немски, испански, италиански и руски преводи
* Изчистване на бъгове
11 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / MetadataBulgarian

Quinb is a reaction / logic game for up to 4 players on the same device.

It contains many minigames where you have to answer questions as fast as you can to get a point.

These games are based on 3 different categories:

* Logic: games that require intuition, logic and fast reflexes
* Audio: sound-based games, you have to listen carefully to find out the correct answer
* Vibration: vibration-based games that require you to listen carefully to the vibrations of your device

You can play alone if you want, but it is more fun to play with friends of all ages. It's great if you are stuck with nothing to do while you're with friends.

If you think you're fast, challenge and beat your friends!
Quinb е реакционна / логическа игра за до 4 играчи на едно и също устройство.

Тя съдържа множество мини игри, където трябва да отговаряш на въпроси възможно най-бързо, за да получиш точка.

Тези игри се основават на 3 различни категории:

* Логика: игри, които изискват интуиция, логика и бързи рефлекси
* Аудио: игри, базирани на звук, трябва да слушаш внимателно, за да разбереш верния отговор
* Вибрация: игри, базирани на вибрации, които изискват да слушаш внимателно вибрациите на твоето устройство

Можеш да играеш сам, ако искаш, но е по-забавно да играеш с приятели от всички възрасти. Чудесна е, ако няма нищо за правене, докато си с приятели.

Ако мислиш, че си бърз, предизвикай и победи приятелите си!
11 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / MetadataBulgarian

A multiplayer reaction game: train your mind and your reflexes while having fun.
Мултиплейър игра за реакция: тренирай ума и рефлексите си, докато се забавляваш.
11 months ago
User avatar ma4ko

New translation

Quinb / MetadataBulgarian

Quinb
Quinb
11 months ago
User avatar ma4ko

New contributor

Quinb / MetadataBulgarian

New contributor 11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 183 1,013
Translated 71% 5 159 890
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 7, 2021, 7:09 a.m.
Last author Martin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity