Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia.git
Repository branch master
Last remote commit version: 2.3.0 (13) 2b1f2af
User avatar deepdaikon authored 9 days ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/xeonjia/story/
Filemask locale/*/LC_MESSAGES/story.po
Translation file locale/vi/LC_MESSAGES/story.po
User avatar None

Resource update

Xeonjia / StoryVietnamese

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / StoryVietnamese

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / StoryVietnamese

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / StoryVietnamese

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / StoryVietnamese

Resource update a month ago
User avatar deepdaikon

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

I'm already healthy, I don't need {{selected-item-name}} right now.
Tôi đã khoẻ mạnh rồi, tôi không cần {{selected-item-name}} ngay lúc này.
2 months ago
User avatar deepdaikon

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

Be careful not to get hurt.
Hãy cẩn thận đừng để bị thương.
2 months ago
User avatar deepdaikon

Translation changed

Xeonjia / StoryVietnamese

Hi, you look a little tired. Rest here for a moment.
Xin chào, bạn trông hơi mệt một chút. Hãy nghỉ tại đây một lúc.
2 months ago
User avatar deepdaikon

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

Why am I here? What am I supposed to do?
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi phải làm gì?
2 months ago
User avatar deepdaikon

Translation changed

Xeonjia / StoryVietnamese

I'm planning a surprise wedding for my son.
I hope he doesn't find out.
Bác đang lên kế hoạch cho một đám cưới bất ngờ cho con trai của bác, bác hy vọng là nó không nhận ra.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 592 5,552 27,820
Translated 69% 409 3,544 17,778
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 14 71

Last activity

Last change Oct. 1, 2022, 8:24 p.m.
Last author deepdaikon

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity