Translation status

17 Strings 17% Translate
410 Words 60%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Story GPL-3.0 1% 584 5,489 5
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 59% 64 411 16 2

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia.git
Repository branch master
Last remote commit locale: translate using Weblate 76f12d0
Weblate authored a month ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/xeonjia/story/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/nn
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataNorwegian Nynorsk

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataNorwegian Nynorsk

Resource update 2 months ago
User avatar nzahjra

Translation changed

Xeonjia / MetadataNorwegian Nynorsk

<b>Xeonjia</b> is an <b>adventure game</b> set in a <b>frozen world</b>.

The floor is frozen! Think carefully about your moves because you can't change direction until you meet an obstacle.
Use you mind to solve the ice slide puzzles!

The world has been frozen by the <b>“King of Evil”</b> and it’s no longer a safe place.

Legend has it that a brave hero will defeat the King of Evil and save the kingdom… For this reason every year a person is appointed as “hero” and sent on a journey to try to save it.

Now is your time, <b>you have been chosen as this year’s hero!</b> Will you be able to defeat the King of Evil?

You will have to travel the world, explore cities, dungeons and mystical caves.

<b>Are you ready to solve quests and puzzles in this frozen RPG world?</b>

Over time, you will gain experience points that will allow you to increase your level and you will find money and hidden treasures that you can use to buy stuff and improve yourself.

Be careful, the world is full of <b>dangerous enemies</b> ready to attack you!

Keep in mind that most of <b>the floor is frozen</b>, so you can’t stop yourself until you reach a wall, a boulder, or any other type of obstacle.

<b>Use your mind to figure out the best path!</b>

<b>Note</b>: this game is currently in early beta stage.
<b>Xeonjia</b> er eit <b>eventyrspel</b> sett i ei <b>frosen verd</b>.


Golvet er frose. Tenk varsamt om dine rørsler, du kan ikkje byta retning før du støyter på noko.
Nytt hovudet ditt og løys isskridingsoppgåvene.

Verda har vorte frosen av <b>«Den Vonde Kongen»</b> og er ikkje lenger ein trygg stad.

Det vert sagt at ein modig helt kjem til å slå Den Vonde Kongen og berge kongeriket … Derfor vert ein person kvart år utnemnd som ein «helt» og send ut på eit eventyr for å røyna å berge det.

No er tida inne, <b>du er valt som dette årets helt.</b> Kjem du til å greia å slå Den Vonde Kongen?

Du må fara verda kring og granske byar, fangehòl, og gåtefulle hòler.

<b>Er du reiug til å løysa oppdrag og oppgåver i denne frosne rollespelverda?</b>

Du vil over tid få røyningspoeng som lèt deg auke nivået ditt. Attpåtil vil du finna pengar og skjulte skattar som du kan nytte til å kjøpa ting og betre deg sjølv.

Ver var, verda er full av <b>skadelege fiendar</b> som er reiuge til å skada deg.

Merk at mesteparten av <b>golvet er frose</b>, so du kan ikkje stanse før du støyter på ein vegg, stein, eller eit anna hinder.

<b>Nytt hjernen din til å finna den beste vegen.</b>

<b>Merk</b>: dette spelet er ikkje fullgjord enno, og er for tida i tidleg beta.
4 months ago
User avatar nzahjra

Translation changed

Xeonjia / MetadataNorwegian Nynorsk

<b>Xeonjia</b> is an <b>adventure game</b> set in a <b>frozen world</b>.

The floor is frozen! Think carefully about your moves because you can't change direction until you meet an obstacle.
Use you mind to solve the ice slide puzzles!

The world has been frozen by the <b>“King of Evil”</b> and it’s no longer a safe place.

Legend has it that a brave hero will defeat the King of Evil and save the kingdom… For this reason every year a person is appointed as “hero” and sent on a journey to try to save it.

Now is your time, <b>you have been chosen as this year’s hero!</b> Will you be able to defeat the King of Evil?

You will have to travel the world, explore cities, dungeons and mystical caves.

<b>Are you ready to solve quests and puzzles in this frozen RPG world?</b>

Over time, you will gain experience points that will allow you to increase your level and you will find money and hidden treasures that you can use to buy stuff and improve yourself.

Be careful, the world is full of <b>dangerous enemies</b> ready to attack you!

Keep in mind that most of <b>the floor is frozen</b>, so you can’t stop yourself until you reach a wall, a boulder, or any other type of obstacle.

<b>Use your mind to figure out the best path!</b>

<b>Note</b>: this game is currently in early beta stage.
<b>Xeonjia</b> er eit <b>eventyrspel</b> sett i ei <b>frosen verd</b>.


Golvet er frose. Tenk varsamt om dine rørsler, du kan ikkje byta retning før du støyter på noko.
Nytt hovudet ditt og løys isskridingsoppgåvene.

Verda har vorte frosen av <b>«Den Vonde Kongen»</b> og er ikkje lenger ein trygg stad.

Det vert sagt at ein modig helt kjem til å slå Den Vonde Kongen og berge kongeriket … Derfor vert ein person kvart år utnemnd som ein «helt» og send ut på eit eventyr for å røyna å berge det.

No er tida inne, <b>du er valt som dette årets helt.</b> Kjem du til å greia å slå Den Vonde Kongen?

Du må fara verda kring og granske byar, fangehòl, og gåtefulle hòler.

<b>Er du reiug til å løysa oppdrag og oppgåver i denne frosne rollespelverda?</b>

Du vil over tid få røyningspoeng som lèt deg auke nivået ditt. Attpåtil vil du finna pengar og skjulte skattar som du kan nytte til å kjøpa ting og betre deg sjølv.

Ver var, verda er full av <b>skadelege fiendar</b> som er reiuge til å skada deg.

Merk at mesteparten av <b>golvet er frose</b>, so du kan ikkje stanse før du støyter på ein vegg, stein, eller eit anna hinder.

<b>Nytt hjernen din til å finna den beste vegen.</b>

<b>Merk</b>: dette spelet er ikkje fullgjord enno, og er for tida i tidleg beta.
4 months ago
<b>Xeonjia</b> is an <b>adventure game</b> set in a <b>frozen world</b>.

The floor is frozen! Think carefully about your moves because you can't change direction until you meet an obstacle.
Use you mind to solve the ice slide puzzles!

The world has been frozen by the <b>“King of Evil”</b> and it’s no longer a safe place.

Legend has it that a brave hero will defeat the King of Evil and save the kingdom… For this reason every year a person is appointed as “hero” and sent on a journey to try to save it.

Now is your time, <b>you have been chosen as this year’s hero!</b> Will you be able to defeat the King of Evil?

You will have to travel the world, explore cities, dungeons and mystical caves.

<b>Are you ready to solve quests and puzzles in this frozen RPG world?</b>

Over time, you will gain experience points that will allow you to increase your level and you will find money and hidden treasures that you can use to buy stuff and improve yourself.

Be careful, the world is full of <b>dangerous enemies</b> ready to attack you!

Keep in mind that most of <b>the floor is frozen</b>, so you can’t stop yourself until you reach a wall, a boulder, or any other type of obstacle.

<b>Use your mind to figure out the best path!</b>

<b>Note</b>: this game is currently in early beta stage.
<b>Xeonjia</b> er eit <b>eventyrspel</b> sett i ei <b>frosen verd</b>.

Golvet er frose. Tenk varsamt om dine rørsler, du kan ikkje byta retning før du støyter på noko. Nytt hovudet ditt og løys isskridingsoppgåvene.

Verda har vorte frosen av <b>«Den Vonde Kongen»</b> og er ikkje lenger ein trygg stad.

Det vert sagt at ein modig helt kjem til å slå Den Vonde Kongen og berge kongeriket … Derfor vert ein person kvart år utnemnd som ein «helt» og send ut på eit eventyr for å røyna å berge det.

No er tida inne, <b>du er valt som dette årets helt.</b> Kjem du til å greia å slå Den Vonde Kongen?

Du må fara verda kring og granske byar, fangehòl, og gåtefulle hòler.

<b>Er du reiug til å løysa oppdrag og oppgåver i denne frosne rollespelverda?</b>

Du vil over tid få røyningspoeng som lèt deg auke nivået ditt. Attpåtil vil du finna pengar og skjulte skattar som du kan nytte til å kjøpa ting og betre deg sjølv.

Ver var, verda er full av <b>skadelege fiendar</b> som er reiuge til å skada deg.

Merk at mesteparten av <b>golvet er frose</b>, so du kan ikkje stanse før du støyter på ein vegg, stein, eller eit anna hinder.

<b>Nytt hjernen din til å finna den beste vegen.</b>

<b>Merk</b>: dette spelet er ikkje fullgjord enno, og er for tida i tidleg beta.
4 months ago
Save the world by solving ice puzzles and defeating enemies.
Berg verda ved å løysa isoppgåver og ved å slå fiendar.
4 months ago
Xeonjia: Ice Adventures
Xeonjia: Iseventyr
4 months ago
New contributor 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Xeonjia / MetadataNorwegian Nynorsk

Committed changes 4 months ago
User avatar None

New strings to translate

Xeonjia / MetadataNorwegian Nynorsk

New strings to translate 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 410 2,269
Translated 17% 3 246 1,382
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 23, 2023, 10:44 a.m.
Last author nzahjra

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity