Translation status

7 Strings 42% Translate
183 Words 77%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
UI This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0 97% 2 11
Games GPL-3.0

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Quinb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Quinb.git
Repository branch master
Last remote commit fix(ui): adjust toggleableActiveColor and button color in settings 1b4251a
User avatar deepdaikon authored 2 days ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/quinb/games/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/vi
User avatar None

New string to translate

Quinb / MetadataVietnamese

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataVietnamese

Resource update 4 months ago
User avatar bruh

New translation

Quinb / MetadataVietnamese

Quinb is a reaction / logic game for up to 4 players on the same device.

It contains many minigames where you have to answer questions as fast as you can to get a point.

These games are based on 3 different categories:

* Logic: games that require intuition, logic and fast reflexes
* Audio: sound-based games, you have to listen carefully to find out the correct answer
* Vibration: vibration-based games that require you to listen carefully to the vibrations of your device

You can play alone if you want, but it is more fun to play with friends of all ages. It's great if you are stuck with nothing to do while you're with friends.

If you think you're fast, challenge and beat your friends!
Quinb và một tựa game phản ứng / logic dành cho tối đa 4 người chơi trên một thiết bị.

Nó chứa nhiều minigame trong đó bạn phải trả lời các câu hỏi nhanh nhất có thể để nhận một điểm.

Các trò chơi này được dựa trên 3 thể loại khác nhau:

* Logic: các trò chơi yêu cầu phán đoán, logic và phản xạ nhanh
* Âm thanh: các trò chơi dựa trên âm thanh, bạn phải lắng nghe kỹ để tìm ra câu trả lời đúng
* Rung: các trò chơi dựa trên những lần rung yêu cầu bạn phải lắng nghe kỹ các lần rung của thiết bị

Bạn có thể chơi một mình nếu bạn muốn, nhưng chơi với các bạn ở mọi lứa tuổi thì sẽ vui hơn. Nó rất tuyệt vời nếu bạn không có gì để làm trong khi bạn đang ở cùng bạn bè.

Nếu bạn nghĩ là bạn nhanh, hãy thách thức và đánh bại bạn bè của bạn!
4 months ago
User avatar bruh

New translation

Quinb / MetadataVietnamese

A multiplayer reaction game: train your mind and your reflexes while having fun.
Một tựa game phản ứng nhiều người chơi: rèn luyện trí não và phản xạ của bạn.
4 months ago
User avatar bruh

New translation

Quinb / MetadataVietnamese

Quinb
Quinb
4 months ago
User avatar bruh

New contributor

Quinb / MetadataVietnamese

New contributor 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Quinb / MetadataVietnamese

Committed changes 4 months ago
User avatar None

New strings to translate

Quinb / MetadataVietnamese

New strings to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataVietnamese

Resource update 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 183 1,013
Translated 42% 3 141 782
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 20, 2021, 6:31 a.m.
Last author Quang Trung

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity