Translation status

15 Strings 60% Translate
272 Words 81%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Story GPL-3.0 2% 576 5,407 1
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 25% 115 645

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia.git
Repository branch master
Last remote commit locale: translate using Weblate ff6679b
Weblate authored 15 hours ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/xeonjia/story/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/nl
User avatar deepdaikon

Committed changes

Xeonjia / MetadataDutch

Committed changes 15 hours ago
User avatar deepdaikon

Translation changed

Xeonjia / MetadataDutch

Xeonjia
Xeonjia
16 hours ago
User avatar deepdaikon

New contributor

Xeonjia / MetadataDutch

New contributor 16 hours ago
User avatar hamaryns

New translation

Xeonjia / MetadataDutch

* Game difficulty adjustments
* Add French, Spanish and Italian translations
* Bug fixes
* Aanpassingen aan moeilijkheidsgraad
* Franse, Spaanse en Italiaanse vertalingen toegevoegd
* Bugs opgelost
a month ago
User avatar hamaryns

New translation

Xeonjia / MetadataDutch

* Add a new part of the story
* Various improvements and new features
* Update translations and add new languages (beta)
* Bug fixes
* Nieuw onderdeel van het verhaal toegevoegd
* Verscheidene verbeteringen en nieuwe mogelijkheden toegevoegd
* Vertalingen bijgewerkt en nieuwe talen toegevoegd (bèta)
* Bugs opgelost
a month ago
User avatar hamaryns

New translation

Xeonjia / MetadataDutch

* Add a new part of the story
* Update translations
* Bug fixes
* Nieuw onderdeel van het verhaal toegevoegd
* Vertalingen bijgewerkt
* Bugs opgelost
a month ago
User avatar hamaryns

Translation changed

Xeonjia / MetadataDutch

There are two modes:

1) Story mode: the aim is to reach the last floor of the tower and defeat the "King of Evil".

2) Multiplayer mode: the aim of this mode is to score points and make your team win.

Basically you will have to swipe your finger to move your character across the world.

Keep in mind that you can't stop yourself until you reach a wall, a boulder, or any other type of obstacle.

Over time, you will gain experience points that will allow you to increase your level and you will find money and hidden treasures that you can use to buy stuff and improve yourself.

Be careful, the world is full of dangerous enemies ready to attack you!

Use your mind to figure out the best path!

<b>Note</b>: this game is currently in early beta stage.
Er zijn twee manieren van spelen:

1) Verhaalmodus: het doel is om de laatste verdieping van de toren te bereiken en de “Koning van het Kwaad” te verslaan.

2) Meerdere spelers: het doel is om punten te scoren zodat jouw team wint.

Je karakter beweegt door de wereld door met je vinger te vegen.

Hou er rekening mee dat je jezelf niet kan stoppen totdat je een muur, rotsblok of ander obstakel tegenkomt.

In de loop van de tijd zal je ervaringspunten verzamelen die het je mogelijk maken om je niveau te verhogen en je zal geld en verborgen schatten vinden die je kan gebruiken om dingen te kopen en jezelf te verbeteren.

Wees voorzichtig, de wereld zit vol met gevaarlijke vijanden die er klaar voor zijn om je aan te vallen!

Gebruik je verstand om de beste weg te zoeken!

<b>Merk op</b>: dit spel is momenteel in bèta.
a month ago
User avatar hamaryns

New translation

Xeonjia / MetadataDutch

* Update translations
* Bug fixes
* Vertalingen bijgewerkt
* Bugs opgelost
2 months ago
User avatar hamaryns

New translation

Xeonjia / MetadataDutch

* Update translations
* Bug fixes
* Vertalingen bijgewerkt
* Bugs opgelost
2 months ago
User avatar hamaryns

New translation

Xeonjia / MetadataDutch

* Update translations
* Bug fixes
* Vertalingen bijgewerkt
* Bugs opgelost
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 272 1,446
Translated 60% 9 223 1,198
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 1, 2022, 8:17 p.m.
Last author deepdaikon

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity