Translation status

9 Strings 100% Translate
272 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Games GPL-3.0
UI This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Quinb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Quinb.git
Repository branch master
Last remote commit locale: translate using Weblate 6fecb8d
Weblate authored 2 months ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/quinb/games/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/be
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

* Initial release
* Пачатковая версія
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

* Minor UI improvements
* Add German, Spanish, Italian and Russian translations
* Bug fixes
* Нязначныя паляпшэнні UI
* Дададзены нямецкі, іспанскі, італьянскі і руская пераклады
* Баг фіксы
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

* Update translations
* Bug fixes
* Абноўлены пераклады
* Баг фіксы
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

* Add option to disable games
* Update translations
* Fix emoji on old devices
* Bug fixes
* Дададзена магчымасць адключыць гульні
* Абноўлены пераклады
* Выпраўленыя emoji на старых прыладах
* Баг фіксы
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

* Add 10 new games
* Minor UI/UX improvements
* Add an option to disable vibration games
* Update translations
* Bug fixes
* Дададзена 10 новых гульняў
* Нязначныя паляпшэнні UI/UX
* Дададзена магчымасць адключыць гульні з вібрацыяй
* Абноўлены пераклады
* Баг фіксы
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

* Update translations
* Абноўлены пераклады
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

Quinb is a reaction / logic game for up to 4 players on the same device.

It contains many minigames in which you have to answer questions as fast as you can to get a point.
If the answer is correct you score a point, otherwise you lose one.

These games are based on <b>3 different categories</b>:

‣ <b>Logic</b>: games that require intuition, logic and fast reflexes
‣ <b>Audio</b>: sound-based games, you have to listen carefully to find out the correct answer
‣ <b>Vibration</b>: vibration-based games that require you to listen carefully to the vibrations of your device

Each match consists of a succession of different minigames.
The goal is to score 7 points before your opponents.

You can play alone if you want, but it is more fun to play with friends of all ages. It's great if you are stuck with nothing to do while you're with friends.

If you think you're fast, challenge and beat your friends!

<b>Main features:</b>

★ 28+ minigames
★ Up to 4 players on the same device
★ Completely free
★ No Ads
★ Multiple languages
★ Minimalist design
Quinb - гэта рэакцыя / лагічная гульня для 4 гульцоў на адной прыладзе.

Ён змяшчае шмат міні-гульняў, у якіх вы павінны адказваць на пытанні як мага хутчэй, каб атрымаць балы.
Калі адказ правільны, вы набіраеце балл, у адваротным выпадку вы губляеце адно.

Гэтыя гульні заснаваны на <b>3 розных катэгорыях</b>:

‣ <b>Лагічныя</b>: гульні, якія патрабуюць інтуіцыі, логікі і хуткіх рэфлексаў
‣ <b>Аўдыя</b>: гукавыя гульні, вам трэба ўважліва слухаць, каб знайсці правільны адказ
‣ <b>Вібрацыя</b>: гульні на аснове вібрацыі, якія патрабуюць ад вас уважлівага прыслухоўвання да вібрацыі вашай прылады

Кожны матч складаецца з серыі розных міні-гульняў.
Мэта - набраць 7 ачкоў раней за супернікаў.

Вы можаце гуляць у адзіночку, калі хочаце, але весялей гуляць з сябрамі ўсіх узростаў. Выдатна, калі вам няма чым заняцца, пакуль вы з сябрамі.

Калі вы лічыце сябе хуткім, кідайце выклік і перамагайце сваіх сяброў!

<b>Асноўныя функцыі:</b>

★ 28+ міні-гульняў
★ Да 4 гульцоў на адной прыладзе
★ Цалкам бясплатна
★ Без рэкламы
★ Некалькі моў
★ Мінімалістычны дызайн
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

A multiplayer reaction game: train your mind and your reflexes while having fun!
Шматкарыстальніцкая гульня на рэакцыю: трэніруй мозг і рэфлексы, пакуль гуляеш!
4 months ago
User avatar MBadrus

New translation

Quinb / MetadataBelarusian

Quinb: 4 players reaction game
Quinb: Гульня на рэакцыю
4 months ago
User avatar MBadrus

Added new language

Quinb / MetadataBelarusian

Belarusian 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 272 1,539
Translated 100% 9 272 1,539
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 20, 2022, 10:46 p.m.
Last author Mark Badrus

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity